วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2555


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้ทำความสะอาดก่อนเข้าแถว และเข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
        -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4ให้ทำความสะอาด สวดมนต์ 
ก่อนกลับบ้าน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น