วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 3 เดือนธันวาคม 2555

        -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้ทำความสะอาดก่อนเข้าแถว 
และเข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
         -  ควบคุมการสอบกระทู้ธรรมะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย มีทั้งหมด 4 วิชา คือ 
       1. ธรรม
       2. กระทู้ธรรม
       3. พุทธ
       4. วินัย 
           เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา - 15.30 นาฬิกา
       -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4ให้ทำความสะอาด สวดมนต์ 
ก่อนกลับบ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น