วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
           -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย          
           -  ทำแผนการสอน
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้       
           -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1        
           -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3     
           -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4ให้ทำความสะอาด สวดมนต์ 
ก่อนกลับบ้าน        
           -  ประชุมครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 16.00-19.00 นาฬิกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น