วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 28 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 
       -  ซ้อมเพลงที่จะร้องในงานเกษียณราชการของครูในโรงเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
   -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
-  ช่วยครูเย็บข้อสอบ
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 25 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (แทนครูพี่เลี้ยง)
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 24 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่21 เดือนกันยายน 2555


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ( สอนแทนครูพี่เลี้ยง)
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ( สอนแทนครูคณิตศาสตร์)


ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 
       - เวรประจำวันศุกร์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       - ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
       -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
       -  ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 19 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       -  ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 

        *** วันนี้อาจารย์วิชาเอกมานิเทศก์ ดิฉันจึงรู้สึกตื่นเต้นมาก
 อาจจะลืมบางขั้นตอนบ้าง  แต่ก็เสร็จตามแผนการสอนที่วางไว้

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 18 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
       - ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย 
       - Home room 

       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้   
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน  

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 17 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
       - ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย 
       - Home room

       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 (แทนครูพี่เลี้ยง)
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้   
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 


วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 12 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
       - ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย 
       - Home room
       - ตรวจงานนักเรียน

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้   
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน 
      -  ช่วยครูจัดห้องสอบ
      ได้รับหน้าที่ให้ไปจัดนิทรรศการในวันที่ 13-14 เดือนกันยายน 2555

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 11 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
       - ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
       - Home room
       - ตรวจงานนักเรียน
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

       - ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้  
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1(แทนครูพี่เลี้ยง)
       - ตรวจงานนักเรียน

       - ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้านวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 10 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
       - ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
       - ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 เก็บขยะบริเวณโรงเรียน
       - Home room
       - ตรวจงานนักเรียน
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้ 
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
       - ตรวจงานนักเรียน
       - ช่วยครูพี่เลี้ยงตกแต่งห้อง
       - ควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด สวดมนต์ ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 07 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
       - ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       - ตรวจงานนักเรียน
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้ 
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
       - ช่วยครูดูนักเรียน
       - ช่วยครูควบคุมนักเรียนให้ทำความสะอาด
       - ยืนเวรประจำวันศุกร์ตอนบ่าย
       - ให้ผู้อำนวยการตรวจโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 06 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 (แทนครูพี่เลี้ยง)
       - ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       - เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
      - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
      - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
      - ควมคุมการทำความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 05 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานทีดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
       - ควบคุมนักเรียนให้อยู่อย่ามีระเบียบวินัย
       - เข้าร่วมกิกรรม ASEAN
ภาระงานทีดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
       - สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
       - ช่วยครูจัดห้องพักครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       - ช่วยครูพี่เลี้ยงตกแต่งห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4


วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 04 เดือนกันยายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้ 
       - ควบคุมนักเรียนให้เข้าแถวให้มีระเบียบวินัย
       - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติการมาโรงเรียน การดื่มนมของนักเรียนสาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 


จัดโครงการ ASEAN ให้นักเรียนโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เป็นเวลา 5 วัน
*** ภาพการจัดกิจรรม

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 03 เดือนกันยายน 2555

จัดโครงการ ASEAN ให้นักเรียนโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เป็นเวลา 5 วัน
*** ภาพการจัดกิจรรม