วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
           -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย          
           -  Home room นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
           -  ทำสถิติการมาโรงเรียน การดื่มนมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
           -  ตรวจงานนักเรียน
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้       
           -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1        
           -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3     
           -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4ให้ทำความสะอาด สวดมนต์ 
ก่อนกลับบ้าน        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น