วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  ประชุมเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีครู 2 ร่วมกับครูพี่เลี้ยง
        -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
        -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4ให้ทำความสะอาด สวดมนต์ 
ก่อนกลับบ้าน 
        -  เวรประจำวันศุกร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น