วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
        -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้เข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
        -  Home room นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
        -  ตรวจงานนักเรียน
        -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น