วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2555

ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนเช้า มีดังนี้
         -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ให้ทำความสะอาดก่อนเข้าแถว
และเข้าแถวให้มีระเบียบเรียบร้อย
         -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
         -  ทำสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5/4
ภาระงานที่ดิฉันต้องทำในตอนบ่าย มีดังนี้
         -  สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
         -  ทำแผนการสอน
         -  ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4ให้ทำความสะอาด สวดมนต์ 
ก่อนกลับบ้าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น